Все още няма коментари

Конференция „Професия консултант: международни стандарти за управленско консултиране”

Членове на БАУКО взеха участие в конференцията на 22 септември 2017 г. в Краков по проекта „European Management Consultant – competency development programme”.

Международната конференция „Професия консултант: международни стандарти за управленско консултиране” събра консултанти от редица европейски страни на 22 септември в Краков, Полша.

БАУКО бе представена от седем членове, които се включиха активно в дискусиите за процесите на стандартизация при предоставяне на консултантски услуги, международните стандарти за управленско консултиране и добри практики от различни страни.

На събитието в отделни панели бяха разгледани предизвикателствата в работата на консултанта, нуждите на бизнеса от консултантските услуги, психологическите аспекти на консултирането и зрелостта на организациите за консултантски услуги. В модерираната дискусия участниците потърсиха отговор на въпроса „Как да подготвим консултантите за все по-високите очаквания на бизнеса”.