Все още няма коментари

Бизнес Модел Дизайн: Помагаме на клиентите сами да управляват и преодоляват предизвикателства

Консултантската фирма „Бизнес Модел Дизайн“, ръководена от Чавдар Русков, СМС, представи своята дейност по време на традиционната среща „БАУКО и приятели“, проведена виртуално на 29 юли 2020 г.

Идеята за „Бизнес Модел Дизайн“ се заражда още през 2003 г., но се развива активно от 2016 г., след като Чавдар Русков става СМС и член на БАУКО. В представянето си г-н Русков изтъкна значението на квалификацията „сертифициран управленски консултант“, присъждана от БАУКО и ICMCI, и по-конкретно ангажиментите, които консултантът поема за спазване на етични правила и поддържане на високи стандарти на услугите.

Компанията „Бизнес Модел Дизайн“ развива своята дейност в областта на управленското консултиране с основна специализация „ Общо и стратегическо консултиране“. Областите, в които е предоставяла услуги, включват: стратегическо управление, оперативен мениджмънт и реинженеринг, коучинг и обучения, финансов и корпоративен анализ, управление на качеството, управление и развитие на човешките ресурси, управление на веригата на доставки, маркетинг и логистика, дигитална трансформация.

Г-н Русков сподели: „Нашите услуги помагат на клиентите да се развиват, като също така им помагат да развиват възможностите си сами да управляват и преодоляват предизвикателства.“

Стремежът на „Бизнес Модел Дизайн“ e услугите на компанията да дават стойност на клиентите. За консултантите, обединени от нейната идея, решенията, които се предоставят на клиентите са важни също толкова, както и начинът, по който те се предоставят.

БАУКО пожелава успех на колегите от „Бизнес Модел Дизайн“ във всички начинания.