Все още няма коментари

Анадър Пойнт Адвайзърс: Работа на мрежови принцип за предоставяне на практически съвети

На 4 май 2020 г. консултантската фирма „Анадър Пойнт Адвайзърс“, която приключва успешно процедурата за членство в БАУКО, представи своята дейност по време на традиционната среща „БАУКО и приятели“.

„Анадър Пойнт Адвайзърс“ е създадена през 2009 г., като дейността й е свързана с вътрешнофирмени обучения и бизнес консултации в България и Централна Азия. Има над пет години опит по проекти на ЕС в Узбекистан, Киргизстан, Туркменистан, Казахстан, като също така си сътрудничи активно с Министерството на икономиката и регионални административни органи в Узбекистан. От 2019 г. работи с  г. фирмата е одобрен консултант към Европейската банка за възстановяване и развитие.

В дейността си „Анадър Пойнт Адвайзърс“ се насочва към малки и средни предприятия без значение от сектора, като откроява мебелната промишленост и дървообработването, селското стопанство, топлинното счетоводство, бързооборотните стоки и печатарството.

Работи с асоциирани консултанти, които са специалисти в различни области: финанси, маркетинг, търговски структури, външни пазари и др., което дава възможност да се поемат разнообразни проекти.

Любомир Гетов, СМС и управител на „Анадър Пойнт Адвайзърс“, подчертава: „Работим на мрежов принцип, за да решаваме специфични проблеми и да предоставяме практически съвети.“

Фирмата разчита на активна комуникация за развитие на бизнеса и през последните четири години реализира устойчив ръст от 30%.

БАУКО пожелава успех на колегите от „Анадър Пойнт Адвайзърс“ във всички начинания.