Все още няма коментари

Агенда: Клиентите се възползват от натрупаната енергия и изобретателността

Консултантската фирма „Агенда“, която е член на БАУКО и се ръководи от Кристиана Казанджиева, представи своята дейност по време на традиционната среща „БАУКО и приятели“, проведена виртуално на 29 юли 2020 г.

„Агенда“ е фирма с 19-годишна история и утвърдени позиции в консултирането при използване на европейско финансиране. Занимава се с креативни проекти, което е и отличително за фирмата.

Екипът на „Агенда“ съдейства при търсене на финансиране за образователни и спортни проекти, предоставяне на иновативни услуги или намиране на инвестиционна подкрепа.

Клиентите могат да разчитат на етични и качествени услуги по разработване на проектни предложения, съдействие за управление и администриране на одобрени проекти с оглед успешното им завършване; обучения и индивидуално консултиране за цялостно разработване на идея.

„Агенда“ е реализира успехи по програми като „Еразъм +“, трансгранично сътрудничество, националните оперативни програми, Норвежкия финансов механизъм. Работи не само с частни компании, но и с общини и университети по проекти, свързани със спорт и използване на спорта за образование

По повод ролята на консултантите в условията на „новата нормалност“ г-жа Казанджиева сподели: „Като консултанти трябва да използваме натрупаната положителна инерция и гигантския тласък на множеството промени, които се случват много бързо. Имаме щастието да видим тази инерция и да можем да я поддържаме. Ние трябва да помогнем на клиентите да се възползват от потенциала и изобретателността, като намерят баланс между несигурността и пъргавината.“

БАУКО пожелава успех на колегите от „Агенда“ във всички начинания.