Все още няма коментари

Агалар се присъединява към БАУКО

Имаме удоволствието да приветстваме „АГАЛАР“ ЕООД като нов пълноправен фирмен член на БАУКО.

„АГАЛАР“ е създадено през 2012 г. с основен предмет на дейност „Разработване, изграждане и внедряване на системи за управление. Консултации, одити и обучения“. Името на дружеството идва от старобългарски – „първенец“, като амбицията на ръководството е да предоставя на клиентите си иновативни услуги с практическа насоченост и измерими резултати.

Професионалните консултации на „Агалар“ включват внедряване на стандарт ISO 9001 за качество, ISO 14001 за околна среда, ISO 45001 за здраве и безопасност, SA 8000 за социална отговорност, ISO 27001 за сигурност на информацията, ISO 50001 за управление на енергията.

Дружеството се управлява от консултант Виолета Цветанова, магистър-финансист, магистър-еколог и магистър „Връзки с обществеността“. Дружеството е разработило и внедрило повече от 85 системи за управление в дружества и производствени предприятия с разнороден предмет на дейност.

От 2014 г. до момента дружеството е сертифицирано по стандарта за качество ISO 9001. 

Можете да намерите повече информация за компанията на www.agalar.bg

Стремежът към висок професионализъм обединява. Радваме се, че ще работим заедно за развитието на управленското консултиране като професия със съществен принос за икономиката. Пожелаваме им да откриват нови хоризонти.