Подобряване на ефективността и ефикасността с помощта на дигитализацията

Кристофър Харпър, ръководител на Американския хъб на ICMCI, старши директор „Дигитални консултантски услуги“ в Online Business Systems

Използването на дигитални инструменти позволява на консултантските фирми да провеждат събития и семинари навсякъде, независимо от ограниченията на мястото и времето. Така например Online Business Systems работи в Европа, Америка и Канада, като организира хибридни сесии, в които някои участници присъстват на място, а други се включват онлайн.

Дигитализирането на услугите дава възможност на компанията да прави много неща по-ефективно и с по-голямо въздействие без разходи за пътуване. Това е решаващ елемент за успеха, тъй като конкурентната диференциация на начина на предоставяне на услуги при управленското консултиране придобива все по-голямо значение.

Въпросът за това как се създава доверие при изцяло онлайн взаимодействие се решава въз основа на културата на организацията. Положителното отношение помага за изграждане на разбирателство и това се предава на клиента за постигане на доверие. Това е изключително важно при дигиталното взаимодействие, при което не всички сигнали от даден участник са лесно видими.

Като цяло преминаването към дигитални услуги в консултантската дейност позволява на компанията да се свърже с клиенти в нови пазари, да изгради здрави връзки и отношения и да намали тежестта на честото пътуване на консултантските екипи.

В същото време все още има въпроси, на които се търси отговор като например: Когато се премине към дигитална работа, как се споделят знания? Как знанията може да преминат от консултантите към клиентите и как да се изгради капацитет при клиента, за да се възползва от подкрепата и добавената стойност на консултантските услуги? Обменът на идеи с консултанти по света може да помогне за намирането на отговори.

Темата е представена на 22 юни 2022 г. в онлайн сесия като част от инициативата „Бъдещето на управленското консултиране“ на ICMCI. За повече информация, моля, вижте видеото тук. Повече за събитието можете да видите в YouTube канала на ICMCI.

За Кристофър Харпър CMC®

Кристофър Харпър CMC® е старши директор „Дигитални консултантски услуги“ в Online Business Systems, като работи с глобален екип, с който помагат на организации да разработят стратегии с оглед реализиране на пълния им дигитален потенциал. Чрез изследвания в областта на дигиталната трансформация и стратегия и като преподавател в университетите „Калгари“ и „Лейкхед“ съдейства на клиенти да постигнат желаните резултати от технологични инвестиции по оптимален начин. Кристофър Харпър е също така ръководител на Американския хъб на ICMCI.

За „Бъдещето на управленското консултиране“

Като съчетава поредица от събития, дискусии и публикации, инициативата на ICMCI „Бъдещето на управленското консултиране“ се стреми да насърчи глобалния разговор за бъдещето на професията с цел постигане на обща визия, която да помогне и вдъхнови консултантите навсякъде по света.

Разработена като приобщаваща платформа с „отворен код“, инициативата „Бъдещето на управленското консултиране“ е възможност да се потърсят отговори на належащи въпроси и да се насърчи интерактивна комуникация и съвместно генериране на идеи.