Консултантската професия и бъдещето

Дуайт Михалич, предходен председател на ICMCI, президент на консултантската компания Effective Managers

Готовността за бъдещето започва с поглед към миналото, като впечатление прави, че винаги е имало значими преломни събития. В консултантската професия повечето са с икономически характер. По-постепенни са промените, свързани с технологиите и автоматизацията. Породената от Covid пандемия засегна много хора, култури, икономики и бизнеси, като „преподаде“ много уроци за устойчивостта и гъвкавостта. В преломните времена управленските консултанти по света са на предни линии, като работят без образци и примери, за да съдействат на клиентите в тежките обстоятелства, доказвайки своята ценност.

Настоящата ситуация извежда на преден плат темпа на промените и способността за реакция има решаващо значение. Някои компании дори постигнаха по-добри резултати, тъй като мисловната наглата се промени от акцент върху микроуправлението към акцент върху резултатите и изходните продукти. Непрестанно се появяват нови начини за управление на хората.

Бъдещето зависи и от достъпа до информация. Понякога при решаване на проблеми организациите работят на симптоматично ниво. Истинското решение обаче е на ниво основни причини. Трудно е в позиция отвътре да се заеме обективна гледна точка и точно тук е мястото на управленските консултанти.

Консултантската дейност може да се разглежда през призмата на индустрията и през призмата на професията. Индустрията расте много бързо с нови играчи, навлизащи от много области, дори директно след университет. Професията, от друга страна, обхваща методологиите и инструментите. В това отношение, квалификациите и сертификациите като ISO 20700 и CMC помагат за се осигури качество.

Консултантската общност трябва да полага усилия за връзка и да обяснява ценността на професията. Може да се осъществи и в университети чрез основни курсове, посветени на консултантската дейност. Така ще се създаде разбиране за това как да се използват консултанти и как човек може да стане такъв.

Технологиите променят индустрията из основи. Фирмите вече могат да разделят проекти на етапи и дори да използват различни консултанти. Появява се виртуално консултиране, при което експертни познания се търсят и предоставят в целия свят.

За клиентите става по-трудно да осъзнаят какъв е приносът на управленските консултанти. Ето защо самите консултанти трябва да образоват бизнеса за своята работа. Сътрудничеството също има решаващо значение.

Напредъкът на технологиите и способстваната от дигитализация работа извежда на преден план значението на консултантските институти и дейността им за подобряване на управленското консултиране. Международният съвет ICMCI има уникалната възможност да подкрепя институти в целия свят, които на свой ред оказват подкрепа на индивидуални консултанти, за да бъдат винаги в крак с времето. Най-добрият начин за това е непрестанният обмен на идеи.

В известен смисъл, този начин на работа слага край на модела от последните 35 години, при който даден човек работи години наред, развива се и след това става CMC. Сега процесът преминава през създаване на форуми и обмен на идеи, за да може всички да имат необходимите им инструменти и информация.

Лидерите имат важна роля за развитието на по-младите консултанти, като действат като ментори, предоставят подкрепа, помагат с образци и споделят експертни познания. Консултантските институти от своя страна осигуряват основа за общо разбиране и нетуъркинг, за да се изгради база с контакти и инструменти.

Консултантите разполагат с по-добри инструменти от гледна точка на маркетинг. Уебсайтът се превърна в най-важната визитна картичка. Съчетанието на социален маркетинг, интернет и личните срещи е изключително важно за връзката с клиенти и развитието на консултантите.

Пандемията намали някои граници в света. Така например, работата на ICMCI до неотдавна беше с институти. Сега вече има глобални виртуални събития, а институтите дават достъп до свои инициативи на външни консултанти. Този непрестанен обмен е полезен както за консултантите, така и за професията, защото осигурява гъвкавост за предоставяне на помощ там, където има необходимост от такава.

Темата е представена на 18 май 2022 г. в онлайн сесия като част от поредицата разговори FLF Conversations на Форума на младите лидери на ICMCI. За повече информация, моля, вижте видеото тук.

За Дуайт Михалич

Дуайт Михалич СМС е добре познат в глобалната консултантска общност, като в момента е член на Борда на ICMCI, а преди това е заемал поста председател за тригодишен мандат. Неотдавна публикува книгата „Консултантството в несигурността: глобална перспектива“.

Основател е и президент на компанията Effective Managers, която е ситуирана в Канада, но предоставя услуги в целия свят. Той работи със собственици на фирми и изпълнителни директори, като им помага за изясняване на проблемите, които препятстват постигането на по-високи резултати, на базата на основани на проучвания методи.

За Форума на младите лидери на ICMCI

Форумът на младите лидери на ICMCI обединява млади консултанти от целия свят в целенасочени усилия за активизиране на разговора за бъдещето на управленското консултиране. Той дава платформа за обмен на гледни точки за професията и за изграждане на знания в полза на клиентите и консултантите, като участниците създават силна международна мрежа и развиват лидерски умения в глобалния свят.