1

В подкрепа на бизнеса: Влияние на COVID-19 върху стойността на активите и оценителските практики

На 30 април тази година БАУКО съвместно с KPMG в България проведе уебинар на тема „Влияние на COVID-19 върху стойността на активите и оценителските практики“.

Уебинарът премина при изключителен интерес. На събитието присъстваха онлайн близо 100 представители на бизнеса, банките, академичните среди и консултантската общност.

Лекторите от KPMG Здравко Москов, Директор „Сливания и придобивания“ и Кирил Гочев, Мениджър „Оценителски услуги“ обърнаха внимание на следните акценти:

 • Влияние върху справедливата стойност на активите
 • Цена на капитала и дисконтови норми
 • Оценителски методи
 • Прогнозна финансова информация
 • Тестове за обезценка
 • Влияние върху търговска репутация
 • COVID-19 оценителска практика

След презентационната част, в отговор на въпроси от участниците, бяха дискутирани редица аспекти в оценителските практики.

За да се запознаете с пълния запис от уебинара, моля вижте по-долу или следвайте този линк. Презентацията може да видите тук.

Уебинарът е част от поредица на БАУКО в подкрепа на усилията за преодоляване на ефектите и последствията от COVID-19. Можете да следите планираните уебинари и полезна информация във връзка с COVID-19 тук.

Коментар ( 1 )

 1. Кателиева says:

  Семинарът беше много полезен.Насочва и подрежда вниманието точно към сегашните пазарни условия! Засегната беше и оценителската практика, но малко по голяма тежест се даде на методите използвани в МСО /а оценителите имат БСО вече/и по-вече беше насочено вниманието към гледната точка на одитори и счетоводители.
  Оценителката практика дава малко по- различна гледна точка на справедливата пазарна стойност и цената на капитала,която всъщност е стойност на капитала! Въпреки всичко беше много полезно да се заостри вниманието на някои елементи от оценяването,така както направиха лекторите!