Как да бъдем успешни с „agile управление“

Event details

  • сряда | 28.03.2018
  • 15:30
  • София, „Хан Аспарух“ № 37, ФИНСИС

Дата: 28 март 2018 г.

Час: Регистрация: 15:30 часа. Начало: 16:00 часа. Край 18:00 часа.

Място: София, „Хан Аспарух“ № 37, ФИНСИС

Agile е съвременен подход за управление, наложил се като най-успешен при разработката на софтуерни продукти и услуги през последните години и навлизащ все повече и в други сфери на бизнеса. Голямото му предимство е, че позволява на фирмите да растат, но запазвайки духа и иновативността на start-up културата и осигурявайки сътрудничество, споделяне на знанията и най-вече бързо адаптиране към нуждите и изискванията на клиентите.

Agile означава гъвкав, бързо променящ се, адаптивен. Методът произлиза от добре познатата система за производство на „Тойота“ (лийн система), но е адаптиран към съвременните условия на динамични промени и на несигурност и неопределеност в бизнеса. Този метод е особено ценен там, където са важни иновативността и гъвкавостта спрямо желанията на клиентите. Освен при разработка на софтуер, този подход вече се прилага и в банки, индустриални компании, рекламни агенции, дори в архитектурата и строителството, както и в други бизнес области.

Участниците ще имат възможност:

  • Научат повече за предимствата на подхода „agile управление“
  • Почерпят опит от успешни примери от практиката
  • Получат информация как да задълбочат познанията си по „agile“.

За кого е предназначено обучението: Консултанти, които искат да разберат как могат да бъдат по-гъвкави, адаптивни и иновативни, и ръководители, които искат да се запознаят с някои от последните новости в сферата на управлението, за да разгърнат потенциала на екипите си. Присъствалите ще получат удостоверение за участие.

Такса за участие: Обучението е безплатно за членове на БАУКО. За нечленове таксата е 40 лв.

Таксата се заплаща по банков път, както следва:
Юробанк България АД
BG58 BPBI 7940 1043 3518 01
BPBIBGSF
Основание: Регистрация 28 март 2018 г.

Регистрация: Регистрирайте се за участие, като изпратите имейл до events@bamco.bg до 26 март.

За повече информация: Моля, свържете се с нас на адрес events@bamco.bg.

Участници: Таня Бояджиева „ТАБ Нео-мениджмънт“