ESG: От регулация към реалност

Event details

  • петък | 22.03.2024
  • 9:30
  • Гранд хотел Миленуим София | Зала Колумб | бул. Витоша 89В, гр. София

Имаме удоволствието да Ви поканим на практически семинар на тема „ESG: От регулация към реалност“ със специалното участие на Мазарс, ЕФ СИ ДЖИ ПОВВИК, Балкан Сървисис и Файненшъл Маркет Сървисиз, част от групата на Българска фондова борса.

Правилата във връзка с ESG аспектите на икономиката имат за цел да осигурят по-интелигентен бизнес и по-устойчива среда  чрез достъп до съществена информация за бизнеса. Отчитането обаче се оказва трудоемко и пътят към прозрачността налага ангажиране на ресурси на различни нива.

  • Кои са новостите в европейската регулаторна рамка за устойчиви финанси и докладване на корпоративна устойчивост?
  • На какво следва да се обърне внимание при екологичните аспекти на отчитането на корпоративната устойчивост?
  • Възможно ли е автоматизиране на отчитането във връзка с ESG?
  • Могат ли компаниите да се възползват от платформи за автоматизирано отчитане на устойчивостта?

Тези и други въпроси ще бъдат разгледани с участието на водещи експерти и практици в областта.

Място и време

Семинарът ще се проведе на 22 март 2024 г. (петък) от 9:30 часа до 13:00 часа в „Гранд Хотел Милениум София“, зала „Колумб“.

Регистрацията на участниците (кафе) ще започне от 9:00 ч.

След семинарната част, Ви каним на лек нетуъркинг обяд до 14:00 ч., за да продължим интересната дискусия в неформална обстановка.

Как да се включите?

За участие в събитието се заплаща такса, както следва:

За членове на БАУКО: 50 лв.

За нечленове на БАУКО: 80 лв.

Таксата можете да внесете по банковата сметка на БАУКО:

Юробанк И Еф Джи

BIC: BPBI  BGSF

IBAN: BG58 BPBI 7940 1043 3518 01

При желание включилите се ще получат удостоверение за участието си в събитието.

При въпроси сме на Ваше разположение на имейл bamco@bamco.bg.

Очакваме Ви!

 

За гост лекторите

 

 

Кристина Стефанова

Мениджър „Устойчивост“

Мазарс

Кристина Стефанова ръководи бизнес линията на Мазарс, обслужваща финансови институции и големи индустриални лидери. Нейния фокус пада върху устойчива корпоративна стратегия на предприятието и подготовка за докладване във връзка с изискванията на регулаторната рамка на ЕС.

Кристина Стефанова представлява Мазарс в работната група за транспониране и въвеждане в българското законодателство на Директивата относно отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта.

 

 

   

Мирослава Тодорова

Изпълнителен директор

ЕФ СИ ДЖИ ПОВВИК

В професионалния фокус на Мирослава Тодорова са теми, свързани с пренасочването на финансови потоци към инвестиции, свързани с устойчивото развитие, управлението на непреките рискове от изменението на климата и възможностите за подобряване на корпоративното управление по отношение на околната среда в частния сектор.

Работата й е свързана с отчитане на екологичната корпоративна устойчивост чрез определяне на съществеността на темите по околна среда за всеки конкретен казус и осигуряване на достатъчни и качествени данни за отчетност и планиране.

 

 

 

Адриана Колева

Експерт „Околна среда“

ЕФ СИ ДЖИ ПОВВИК

Фокус в работата на Адриана Колева са климатичните промени, в т.ч. значението на парниковите газове за климата и живота на планетата, адаптация и смекчаване на климатичните промени чрез конкретни анализи на емисии на парникови газове и възможности за тяхното ограничаване в различни производства, дейности и индустриални сектори.

Участва активно в процесите на отчитане на корпоративната устойчивост по отношение на околната среда и климата в различните му аспекти: същественост и целеполагане, планиране, генериране и извличане на количествена информация от качествени параметри на околната среда и определяне на количествени индикатори.

 

 

Десислава Българанова

Глaвeн ĸoнcyлтaнт „Финaнcoви cиcтeми и peшeния“

Балкан Сървисис

Десислава е финансов експерт и консултант по внедряване на бизнес софтуер с над 20 години опит. Компетенциите й покриват: финансова консолидация, планиране и бюджетиране; финансово оповестяване; XBRL и ESG. През годините е участвала и в редица проекти за български и международни компании по внедряване на ERP решения.

В последните години е с основен фокус финансова консолидация, планиране, ESEF/XBRL, ESG и ръководи екипа по внедряване на предлаганите от Balkan Services финансови системи и решения на водещата немска компания LucaNet AG.

 

 

 

Антонина Мотева

Стapши ĸoнcyлтaнт „Финaнcoви cиcтeми и peшeния“

Балкан Сървисис

Антонина притежава 6-годишен опит в сферата на финансовия одит и 5 години като ръководител корпоративни финанси. През годините е заемала последователно позиции на счетоводител, одитор и ръководител корпоративни финанси във водещи одиторски и застрахователни компании.

В последните няколко години се развива като консултант в областта на финансовите системи и решения. Специализира в областите финансова консолидация и планиране, ESEF/XBRL и ESG.

 

 

 

 

Гергана Пападопулу

Управител

Файненшъл маркет сървисиз

„Файненшъл маркет сървисиз“ ЕООД е част от групата на Българска фондова борса. Основна цел на компанията е подпомагане създаването на култура на по-голяма публична отчетност чрез предоставяне на инструменти, посредством които да се постигне високо качество, надеждност и структура на докладваните от компаниите данни и широк обхват на разпространение на информацията.

През последните две години Гергана участва в разработването на онлайн платформата за докладване на темите за устойчивостта OXYGEN, която от 2024 г. е призната като лицензиран software&tool партньор на Глобалната инициатива за отчитане (GRI) в България.