Финансиране и подкрепа за развитие на бизнеса

Хибридният семинар на тема „Финансиране и подкрепа за развитие на бизнеса от различни институции и организации“, организиран от Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Съветът по инвестиции към нея на 27 април 2023 г., представи програми, инструменти и услуги в помощ на компаниите в България.

От името на БАУКО г-жа Гергана Мантаркова CMC, председател на УС на Асоциацията, насочи вниманието към ползите за компаниите да ангажират консултанти по управление, които да окажат професионално съдействие. Вижте акцентите в изказването й.

„Новите реалности изострят необходимостта от интелектуален капитал в организациите. Ангажирането на консултанти със съответни умения би било полезно и ценно за успеха.“

Проблемите, които изпитват компаниите ежедневно и които са свързани с проявлението в страната на глобалните тенденции и с новите реалности, открояват необходимостта не само от финансови капитали, но и от интелектуални ресурси в помощ на компаниите да се ориентират и да се възползват от възможностите.

Често се налага компаниите да правят много дейности за първи път, като успяват тези, които се подготвят и умело вземат завоите.  Консултантите със своите знания и опит могат да помогнат за осмисляне на новата среда, преценка на ефектите и предложения за съответни мерки в различни области като поведение на потребителите, верига на доставките, отдалечена работа, трансформация към Net Zero, анализ на сценариите и други.

Промените в средата са постоянни и налагат вземане на компетентни решения, които имат дългосрочни ефекти. На преден план излиза и потребността да се изгради капацитет за растеж на бизнеса, като консултантското съдействие може да бъде в различни посоки.

Ползите от консултантските услуги често са трудно измерими, което би могло да повлияе върху доверието, особено от страна на малките и средни предприятия. Международната теория и практика предлагат решение на проблема.

Ключов компонент за постигането на успех е наличието на екосистема за устойчив растеж, в която лицата, които си партнират, да имат структурирано и активно взаимодействие помежду си.

В този смисъл и в рамките на такова сътрудничество Българската асоциация на управленските консултантски организации (БАУКО) може да допринесе с редица инициативи като:

  • Обучение за работа с консултанти съгласно стандарта ISO 20700: Указания за консултантски услуги за управление,
  • Разработване и провеждане на работни срещи и семинари по актуални теми като: Как да проектираме ефективен бизнес модел; Какво представляват BI системите; Трансформационно лидерство; и други.

По време на хибридния семинар също така бе разяснена програмата за подкрепа на малкия бизнес на ЕБВР, различни финансови продукти и инструменти от Фонда на фондовете, както и възможности от страна на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции и Съветът по инвестиции към БТПП. Повече можете да прочетете на уебсайта на БТПП.

От БАУКО благодарим на БТПП за поканата за участие в събитието и очакваме следващите си съвместни инициативи.