Технологично обновление на финансовата индустрия: Могат ли консултантите да създават стойност?

Могат ли консултантите да бъдат успешен „агент на промяната“ и да подпомогнат създаването на стойност там, където се губят огромни инвестиции? Отговор потърсиха участниците в дискусионния форум на БАУКО, който се проведе на 10 март 2023 г.

Специалният гост лектор Костадин Стоилов сподели важни уроци за успеха на комплексни проекти и ролята на консултантите в тях, научени в хода на разнообразни ангажименти за водещи компании в Европа и Азия.

Данните за внедрителски и други проекти в международен мащаб показват сериозни проблеми. Така например, според проучването „Пулсът на професията“ на Project Management Institute (PMI) от 2021 г., всеки 3 от 10 проекта не постигат оригиналните си цели, всеки 5 от 10 проекта не завършват на време, а всеки 3 от 10 проекта се провалят и инвестициите се губят напълно. Според Gartner Group, 75% от ERP проектите се провалят, а проучване на Boston Consulting Group показва, че 70% от дигиталните трансформации не постигат целите си. По данни на McKinsey 70% от ИТ проектите се провалят. В парично изражение по данни на The Evolving Enterprise загубите от неуспели проекти през 2020 г. възлизат на 260 млрд.щ.д.

На фона на тази недобра статистика възниква въпросът как е възможна успешната реализация на мащабни проекти и какво може да се направи, за да се подобрят резултатите?

Някои от ключовите моменти и поуки за постигане на успех в трансформационни проекти, за които консултантите могат да съдействат, обхващат:

 • Отчитане на спецификите на културата и средата, в която се работи.
 • Ясно дефиниране на очакванията на ключовите заинтересовани страни и намиране на баланс на интересите.
 • Отчитане и уважаване на личните/човешки аспекти, които са неделима част от проектите.
 • Изграждане на здрави връзки и взаимоотношения в екипите и с клиентите.
 • Предоставяне на правомощия на можещите, като крайната отговорност остава на ръководителя на проекта.
 • Базиране на трансформацията на качествата на избрания ИТ продукт.

Трябва да се има предвид, че колкото по дълъг и по-скъп е един проект, толкова по-голям e рискът от провал. Също така колкото и да е добро едно ИТ решение, без добрата му интеграция, няма да има добър краен резултат.

Развитието на технологиите и променящите се очаквания на клиентите изискват от организациите нови способности, които не могат да бъдат постигнати без модерни ИТ решения, технологии и архитектура.

В реалността проектите се оказват по-различни от първоначалните очаквания и не всички организации са подготвени за това. Те имат нужда от помощ, за да осигурят основни моменти:

 • Използване на стандартни функционалности, които да отговарят на потребностите.
 • Планиране на проекти на базата на бюджетни възможности, заедно със съответните времеви и финансови буфери.
 • Осигуряване на интеграция на ИТ решенията.
 • Ангажиране на всички бизнес звена и партньори, защото технологичните проекти засягат всички функции, а не само ИТ.
 • Управление на всички заинтересовани страни.
 • Осигуряване на специфични способности.

Вижте подробности във видео от YouTube канала на БАУКО.

Събитието бе част от поредицата на БАУКО „Нови перспективи за…“,  която предоставя възможност на утвърдени консултанти и бизнес лидери да обменят опит и идеи за управлението на бъдещето.

За гост лектора

220310_Perspectives-4_-Kosta-Stoilov_Website-gallery

Костадин Стоилов е консултант с богат опит, който е бил част от екипите на KPMG, IBM, PwC, Baker Tilly Klitou, а също регионален мениджър в Cassiopae и White Clarke Group. Реализирал е успешно технологични трансформационни проекти в Европа и Азия за световни лидери като BMW, Mercedes Benz, Hyundai Capital, KBC Leasing, Raiffeisen Bank, Credit Agricole. Костадин подкрепя като оперативен партньор българския инвестиционен фонд Impetus Capital и български стартъп компании. Понастоящем е базиран в Мюнхен и започва нов консултантски бизнес.