Среща на Европейския хъб на ICMCI

Европейският хъб на Международния съвет на управленските консултантски институти (ICMCI) се събра за първа присъствена среща след пандемията на 6 и 7 юни 2024 г. Събитието се проведе в София, като домакин беше БАУКО.

В срещата се включиха участници от единайсет страни, като за първи път имаше и представители на новосформираната общност ICMCI Future Leaders. От българска страна се включиха Гергана Мантаркова, член на Борда на ICMCI и председател на УС на БАУКО, Антонина Кардашева СМС, делегат на БАУКО в ICMCI, Невена Цачева СМС, член на УС на БАУКО, и Стоян Недев, представител на БАУКО в ICMCI Future Leaders.

Чезара Пасини, председател на Европейския хъб на ICMCI, и Гергана Мантаркова приветстваха участниците и дадоха начало на плодотворни дискусии.

Председателят на ICMCI Робърт Боденщайн представи стратегията на ICMCI до 2030 г., като очерта тринайсет приоритета и тяхната връзка с трите стратегически стълба: Етика и стандарти; Създаване и споделяне на знания; Представителство. От тях сред основните отговорности на хъбовете на ICMCI спадат изграждането на успешна екосистема на управленското консултиране и поддържане на близка общност с култура на принадлежност и ангажираност.

Рийма Насер, изпълнителен директор на ICMCI, допълни прегледа на глобално ниво, като обърна внимание на вече предприетите действия и на други организационни приоритети.

Как Европейският хъб да се превърне в гъвкава организация, която подкрепя силна консултантска общност в съответствие с глобалната визия и приоритети, като в същото време предприема конкретни действия за реализиране на стратегията? Как да се добави стойност за институтите членове и за техните членове? Кои са заинтересованите лице и как да се работи с тях? Тези и други въпроси бяха обсъдени в дискусиите, фасилитирани от Чезара Пасини. Резултатите ще послужат за основа за разработване на бизнес план на Европейския хъб.

В събитието се включиха и гост говорители, които представиха външни гледни точки. Павел Лисев, изпълнителен директор на Фонда на фондовете, се спря на последните новости във финансовите инструменти на ЕС и съответните възможности. Елвин Гури, инвеститор и предприемач, представи въздействието на промените в геополитическата, икономическата и социалната среда върху бъдещето на бизнеса.

Срещата на Европейския хъб на ICMCI осигури множество възможности за нетуъркинг и изграждане на нови професионални контакти и приятелства, като беше съпътствана от богата социална програма.

ICMCI благодари на всички участници за ангажираността и отправя специална благодарност за домакинството към БАУКО.

Моменти от срещата можете да видите във видеото.

Следете комуникациите на БАУКО за допълнителна информация и подробности по конкретни теми от срещата.