Конференция за консултанти и оценители

Представяме на Вашето внимание покана от името на Сдружение „ОКО – Обучение Консултации Оценки“ за участие в конференцията на тема „Новата реалност и предизвикателствата към консултанти и оценители“ на 18 ноември 2023 г. (събота) в КООП Хотел, София, ул. „Г.С. Раковски“ 99 от 10:00 часа.

Тематиката на събитието е свързана с актуалните проблеми на новата реалност, в духа на свободния избор, без паралелни секции, с дискусионен характер.

Участниците в конференцията ще представят експресивни презентации по авангардни теми, които са интересни и полезни за консултантската и оценителската гилдия. Те включват:

• Инвестиции в зелени финансови инструменти
• Цифрова трансформация на оценителския процес – повик на новата реалност
• Предизвикателството „Кръгова икономика“
• Проучване на използваните методи за оценка на предприятия по света и в България
• Практически моменти от приложението на множествен регресионен анализ при индивидуални оценки на финансови активи
• Примерен алгоритъм за оценка на вземания
• Оценяване на активи в производство по несъстоятелност по Търговския закон

Повече подробности вижте на уебсайта на Сдружение „ОКО – Обучение Консултации Оценки“, откъдето можете да се регистрирате за участие.

Поканата за събитието е получена чрез г-жа Татяна Илева, СМС, член на УС към БАУКО.