БАУКО поздравява Гергана Мантаркова като член на Борда на ICMCI и СМС

Гергана Мантаркова, председател на Управителния съвет на БАУКО, бе избрана за член на Борда на Международния съвет на управленските консултантски институти (ICMCI или CMC Global) за втори мандат по време на Годишната среща на ICMCI на 13 октомври 2022 г.

Глобалната консултантска мрежа на ICMCI обхваща 51 държави и повече от 64 000 членове, които работят активно за повишаване на престижа на консултантската професия, налагане на професионални стандарти и насърчаване на високи етични норми.

По време на своя първи мандад, Гергана води инициативата „Бъдещето на управленското консултиране“, която съчетава поредица от събития, дискусии и публикации в стремеж да насърчи глобалния разговор за бъдещето на професията с цел постигане на обща визия, която да помогне и вдъхнови консултантите навсякъде по света. В рамките на тази инициатива бе създаден Форум на бъдещите лидери, който обединява млади консултанти в целия свят за обмен на опит и знания. Форумът ще продължи своята работа като постоянна структура към ICMCI.

БАУКО поздравява Гергана Мантаркова и за придобиването на квалификацията „Certified Management Consultant“ (СМС). За да се осигури прозрачност и безпристрастност, процедурата премина с участието на независим чуждестранен оценител.

БАУКО пожелава успех на своя председател на международното ниво на ICMCI и ще продължи да работи активно с глобалната организация за промотиране на високи стандарти в работата на консултантите.