Акредитирано обучение по глобалния стандарт за управленско консултиране

На 28 януари 2023 г. в София се проведе акредитирано от ICMCI (Международния съвет на институтите по управленско консултиране) обучение по ISO 20700: Указания за консултантски услуги за управление.

ISO 20700 има за цел да помогне на доставчиците на услуги по управленско консултиране и техните клиенти да подобрят прозрачността и разбирането на консултантските ангажименти, за да постигнат по-добри резултати.

Също така, ISO 20700 е в основата на новия компетентностен модел на консултантите по управление и неговото познаване и прилагане е съществено за придобиване на квалификацията Certified Management Consultant (СМС).

Участниците в обучението се запознаха с политиките и етапите за ефективно предоставяне на услуги с високо качество и спазване на етичните стандарти. Обсъдените практически казуси и предоставения Контролен списък с въпроси за самопроверка (чеклист) по ISO 20700 ще им дадат възможност да намалят риска, свързан с ангажименти за управленско консултиране, и да предоставят по-висока стойност на клиентите.

Обучението беше водено от Гергана Мантаркова, СМС, акредитиран лектор на ICMCI. Тя сподели ценни съвети и поуки от своя богат професионален опит.

БАУКО пожелава нови професионални успехи на колегите, участвали в обучението.