За да станете пълноправен фирмен член на БАУКО, моля, попълнете данните по-долу.

В края на заявката за членство е необходимо да прикачите документи в подкрепа на подадената информация. Комисията по членство на БАУКО си запазва правото за извършване на проверки на посочените данни.

Молим Ви да имате предвид, че заявката трябва да се попълни в една сесия.

Благодарим Ви!

За допълнителни въпроси и детайли можете да се свържете с нас на имейл bamco@bamco.bg или на тел. 0886 72 38 06.

  Данни за кандидата

  Информация за компетентността на кандидата


  Информационни технологии
  Продажби и маркетинг
  Информационни технологии
  Управление на производството и услугите
  Управление на човешките ресурси и промяната
  Финанси и управление на риска


  ДаНе


  ДаНе

  Документи