Дейност

ЕФ СИ ДЖИ ПОВВИК е компания с близо 30-годишна история в областта на опазването на околната среда, екологичното законодателство и процедури съгласно националните, европейските и приетите международни стандарти и най-добри практики. Успешният опит, комбиниран с познанието и отдадеността на експертите ни  създават продукти и услуги с високо качество и водят до намирането на правилните и ефективни решения за клиентите ни, адаптирани към техните специфични нужди. ЕФ СИ ДЖИ ПОВВИК предлага устойчивост в непрекъснато променящата се среда.

София 1784
ул. „Михаил Тенев“ 12
Бизнес център ЕВРОТУР, ет. 6, офис 22
Тел. +359 2 974 49 76
admin@fcgpovvik.com
www.fcgpovvik.com