Дейност

Основана през 2017 г., компанията специализира в предоставянето на цялостни решения за управлението и изпълнението на проекти, търговското представителство и инженеринга в областта на  развитието на транспортната инфраструктура и в частност железопътната инфраструктура. Работи активно на пазарите в Европа, Близкия Изток и Азия.

Експертните познания на екипа на „Гетрако“ ООД обхващат широка палитра от управленски и консултантски услуги, стратегическо развитие, организационно и функционално преструктуриране, разработване на проекти с частно и публично финансиране, обществени поръчки и публично-частни партньорства (ПЧП), процедури за оценка на съответствието, търговско представителство и сделки с интелектуална собственост.

Създателят и управителят на компанията Георги Георгиев е с дългогодишен управленски опит в областите железопътен транспорт и транспортна инфраструктура. Г-н Георгиев е Сертифициран консултант по управление (СМС).

Повече информация за „Гетрако“ ООД ще намерите на сайта на компанията.

Getraco


Георги Георгиев
Управител

Тел. +359 898 598 634
office@getraco.eu