Дейност

„Евдемония Сълушънс“ е развиваща се международна мрежа от консултанти, част от други прогресивни мрежи и организации, стремящи се да създават свят на благосъстояние, просперитет и изобилие за всички. Работи в Европа от Цюрих и София в областта на организационното и лидерското развитие. Някои от услугите, които „Евдемония Сълушънс“ предлага, са: интегриране на ценностите в бизнеса, оценка на лидерското развитие и коучинг, оценка на организационната култура и промяна на културата, фасилитиране на срещи, геймификация и сериозни игри, изкуството за разказване на истории, развиване на бизнес интуиция.Наталия Благоева
Основател

София 1000
ул. „Г.С. Раковски“ № 92
Тел. +359 2 8650 250
GSM +359 888 770 224
info@eudaimonia.solutions
Евдемония Сълушънс