София 1505
ул. „Зайчар“ 163 А
тел. 02855 6182
факс 02 955 44 91
office@mmmltd.eummmltd@dir.bg
www.mmmltd.eu

Управител инж. Антон Михайлов

Дейност:
Консултантски услуги в т.ч:

  • Финансово – икономически анализи и анализи на разходи и ползи на инвестиционни проекти, Изготвяне на формуляри за кандидатстване по Оперативни програми вкл. и съставяне на бюджети;
  • Концесионни анализи;
  • Бизнес оценки на фирми, активи, финансови институции, финансови активи;
  • Разработване на бизнес планове и анализи на дейността;
  • Оценка за въздействие върху околната среда, съставяне на програми за управление за отпадъци, изготвяне на документация за издаване на комплексни разрешителни за дейността; оценка за съответствие и биологично разнообразие;
  • Предпроектни проучвания; инвестиционно проектиране за фирми и граждани