Варна, 9010 
ул. “Железни врата” 31 
Тел.: 052/ 50 61 51 
Факс: 052/50 61 51 
www.ftaconsult.com 
office@ftaconsult.comfinsys@mail.bg

Управител: Христина Василева

Дейност: 
ФТА Консулт ЕООД е компания специализирала в консултиране на собственици и мениджъри в областта на ефективното управление на ресурсите. Изготвя бизнес планове и инвестиционни проекти, посредничи и участва в преговори с банки и инвеститори. Предлага цялостно обслужване на финансовата дейност на малкия и среден бизнес чрез поемане изпълнението на функцията на Финансов директор почасово. Компанията е натрупала богат опит в обслужването на шипинг бизнеса.