Дейност

БИЗНЕС МОДЕЛ ДИЗАЙН е консултантска компания, развиваща своята дейност в областта на управленското консултиране. Нашата основна консултантска специализация е „Strategy & General Management Consulting“. Естеството и обхватът на стратегическото консултиране засяга самото съществуване, основни цели, мисия>, бизнес политика, стратегия, както и цялостното планиране, структуриране и контрол на дадена организация.

Нашата роля е да помагаме на мениджъри и организации да придвижат бизнеса си от текущото до желаното състояние и да реализират идеите, визията и плановете си за развитие.

Нашата мисия е да подобрим начина, по който хората живеят и работят.

Визията ни е да бъдем доверен съветник, предоставяйки качествени решения и помощ на световно ниво и правейки щастливи клиентите, служителите и акционерите.

Стратегията ни е да предоставяме качествени решения чрез иновативни и ефективни консултантски методи, създавайки чувство на комфорт при работа с нас и предоставяйки професионална подкрепа, водеща до реален и измерим ръст вбизнеса на клиента.

Нашите ценности са, че всеки клиент е уникален и изисква индивидуални решения и подход. Нашите услуги водят до измерими ползи за бизнеса на клиента и увеличават капацитета му сам да управлява и преодолява предизвикателства.Чавдар Русков
Управител

София 1618
бул. Братя Бъкстон 85, ет.2
Тел. +359 888 810 110
chruskov@bmd-bg.eu
www.bmd-bg.eu