Дейност

Основана през 2006 година, Брайт е международна компания, предоставяща комплексни IT решения за по-добро управление на бизнеса.

Компанията помага на своите клиенти да подобрят управлението на технологични и бизнес ресурси чрез предоставянето на завършени решения за дигитализация на процеси, куберсигурност и анализ на голям обем данни чрез машинно самообучение.

Koнcyлтaнтcĸият пoдxoд на Брайт е водещ и ориентиран към близко партньорство с клиентите при внедряването на иновативни технологии и реализацията на успешни проекти.
Подкрепени от своя 15 годишен опит в работата с някои от най-големите световни компании, екипите на Брайт се обединяват зад споделената цел да постигнат отличими резултати в комплексни и предизвикателни бизнес направления и индустрии, оставяйки следа.

Компанията е внедрила редица системи за управление на качеството, притежавайки сертификати като ISO 9001:2008, 14001, 20000-1, 27001.

Основател и Главен Изпълнителен Директор на „Брайт Консултинг“ е Ангел Кънчев, който повече от 20 години работи по проекти, помагащи на бизнеса да се развива в условията на ускорена дигитализация.

Повече информация за компанията ще намерите на https://www.bright.consulting/Ангел Кънчев
Основател и
Главен Изпълнителен Директор

София 1407
ул. Сребърна 2Б
Моби Арт Билдинг, ет. 6
Тел. + 359 2 971 11 17
info@bright.consulting
www.bright.consulting/