Дейност

„Балкан Сървисис“ е водеща консултантска фирма на българския пазар в сферата на информационните технологии и услуги.

От създаването си през 2006 г., екипът е реализирал успешно над 500 проекта, предимно за средни и големи компании, в следните по-значими области:

– Внедряване на софтуерни решения за бизнеса: BI, ERP, софтуер за финансово планиране и консолидация;
– Интеграция на софтуерни системи;
– Изготвяне на ИТ стратегия и цялостна ИТ поддръжка;

Компанията предлага софтуерни системи и вертикални решения за различни сектори на икономиката: финанси и застраховане, производство, услуги, търговия и дистрибуция. Официален партньор е на водещи международни софтуерни компании като Qlik, Oracle NetSuite, LucaNet AG, SoftOne Technologies, Microsoft.

Ангажираните служители са над 40 като се полагат непрекъснати усилия за тяхното обучение и усъвършенстване. Екипът от висококвалифицирани консултанти е реализирал до момента повече от 250 BI и 100 ERP проекта, както и интеграции с повече от 150 софтуерни системи.

Компанията е сертифицирана по ISO 9001 Система за управление на качеството, ISO 20000 Система за управление на услугите, ISO 27001 Система за управление на информационната сигурност и ISO 14001 Система за управление на околната среда.Владимир Рашев
Управляващ партньор

София 1000
ул. „Екзарх Йосиф“ № 31
Тел. +359 2 980 95 99
Факс +359 2 981 15 17
info@balkanservices.com