Все още няма коментари

Уебинар: Определяне на нормата на дисконтиране за оценката на действащи предприятия – специфични проблеми

Сдружение „ОКО – Обучение Консултации Оценки“ кани колегите консултанти да участват в специализиран уебинар: Определяне на нормата на дисконтиране за оценката на действащи предприятия – специфични проблеми. Събитието ще се проведе на 28 ноември 2020 г. (събота), от 9:30 до 15:30 часа с лектор проф. д-р Димитър Ненков, преподавател в катедра „Финанси“ на Университета за национално и световно стопанство, София.

В оценката на търговски предприятия и вземания, на финансови активи и финансови институции, на недвижими имоти и други активи, нормата на дисконтиране е компонентът, който най-често е обект на сериозни спорове. Това е входящата променлива, по която много трудно се постига консенсус. Една от основните причини за това е многообразието от подходи и методи за определянето на нормата на дисконтиране, както и множеството възможни източници на данни за нейното изчисляване. Във връзка с това особено важна е обосновката на избраната норма на дисконтиране, а не само конкретно изчислената й стойност.

На уебинара ще се запознаете с наличния инструментариум за определяне на цената на капитала и нормата на дисконтиране и ще разберете предимствата и слабостите на всеки един от прилаганите методи. Ще видите подход за надеждно извеждане и обстойно аргументиране на използваната норма на дисконтиране. Вниманието ще бъде насочено изцяло към проблемните аспекти на практическото приложение на съответните подходи в условията в България. Въпросите ще бъдат разглеждани на базата на конкретни примери от практиката.

Можете да се регистрирате за участие на уебсайта на Сдружение „ОКО – Обучение Консултации Оценки“.

Поканата за събитието е получена чрез г-жа Татяна Илева, СМС и Председател на Комисията по членство и етика към БАУКО.