Все още няма коментари

Уроците от кризата за управлението на бизнеса

В предаването „Работен дневник“ на ТВ Европа Чавдар Русков, СМС и управител на „Бизнес Модел Дизайн“, коментира поуките, които бизнесът може да извлече от породената от Covid-19 криза.

Г-н Русков подчертава, че бизнесът винаги трябва да е готов за промени. Промяната на практика трябва да започне веднага, без да се чака кризата да свърши. Бизнесът трябва добре да прецени възможностите си и да действа. В този процес мисленето следва да се разчупи, като се генерират много и нестандартни идеи, за да се очертае възможното.

Когато е поставена цел, тогава е по-лесно да се намери пътят към постигането на тази цел. За целеполагането ценна е и помощта на консултанти. Планирането дори може да се окаже по-важно от самия план, защото за компаниите е полезно да минат през този мисловен процес. Той помага и за израстването на екипа. Плановете може и да се променят, но вече има поставени цели и база за сравнение.

Така за компаниите е решаващо да изградят механизъм за постоянна промяна, дори в добри времена. Той ще предвижда средствата за подходяща оценка на ситуацията и за вземане на адекватни управленски решения.

Вижте пълното интервю на Чавдар Русков във видеото на ТВ Европа.