Какво са социалните компании и какво е мястото им в България? Какъв е ефектът от дейността им за обществото като цяло?

На тези въпроси отговаря първият по рода си доклад за социалните компании, или impact ventures на английски език, Ventures Mapping Report 2020, който се издава от PrEXCELerator Bulgaria.

Анализите обхващат 10 организации, а именно: Impact Hub Vienna, PrEXCELerator Bulgaria, My Education Club, Rural Balkans, Volontime, Fairchart, Salted Café, Umni.co съвместно с Биоигри, Център Яника.

В доклада акцент е поставен върху 78 социални компании, които имат дейност и бизнес модел, които представляват интересни за инвестиции. Внимание е отделено и на 80 проекта за корпоративна социална отговорност, проведени през 2017 и 2018 г. в България, които поддържат изпълнението на една или повече от 17-те цели за устойчиво развитие на ООН. Тези 80 проекта са избрани от над 250 инициативи за корпоративна социална отговорност, реализирани от български компании за периода.

Разглеждани са спецификите; кои са най-представените области и защо; къде е потенциалът за развитие; кои са критичната (малка) маса first-movers в лицето и на отделни стартапи, и на големи компании.

Докладът също така представя секторни анализи в областите EduTech и културен туризъм в България. Направен е налази на социалните компании в тези сектори и как допринасят за изпълнението на 17-те цели за устойчиво развитие.

По този начин BULGARIA: Impact Ventures Mapping Report 2020 дава добра представа за потенциала на България в това направление, а също така отличава компаниите, които са най-подходящи за impact инвестиции.

Прочетете подробностите в първия доклад BULGARIA: Impact Ventures Mapping Report 2020.