Нуждата

Според Питър Дракър икономическата задача, която стои пред мениджърите, е бизнесът „да стане ефективен. Капацитетът му трябва да бъде установен и да се реализира. Той трябва да стане друг бизнес, при друго бъдеще.“

Постига ли Вашият бизнес резултатите, които искате и още по-важно какъв е капацитетът на Вашата организация? Вашият капацитет реализиран ли е и в каква степен? Ако измервате Вашата дейност просто по чувство, дали това е достатъчно? Ако нямате обективни и измерими показатели за дейността и ако нямате стойности за това какво може да постигне Вашата организация в идеалното си функциониране, то няма как да имате яснота как се справяте.

Ако измервате успешността на Вашата дейност само по това, че просто генерира средства, за да си плащате сметките и да живеете добре и ако за Вас това  означава, че сте страхотен мениджър и бизнесмен, то незабавно се обърнете към консултант.

Първото и най-важно нещо, за да имате обективна измерима преценка за състоянието на Вашия бизнес, са цифрови показатели, които измерват вашето представяне. Дори да имате тези стойности, те няма да Ви дават обективна информация, ако не сте установили какво бихте могли да постигнете при идеалния случай или какъв е Вашият максимален капацитет. Ако все пак имате система от показатели и следите своето представяне, те би трябвало да Ви покажат колко далече сте от реалните възможности.

Тогава си задайте въпроса: „Защо това се случва?“ Задайте го няколко пъти, а след това се попитайте: „А какво ми пречи да преодолея това сам?“

По-подходящо е да се обърнете към консултант, защото при първата Ви среща Вие инвестирате само време. Така със специалист ще обсъдите виждания си за развитието на Вашия бизнес. Направете го с няколко консултанти, ако нямате опит с тази услуга. Така ще може да се запознаете с тази полезна услуга.

Проблемът

Дефинирането на проблема е половината от решението му.

Проблем има, когато има разлика между две ситуации: едната е желана, а другата е текуща и някой е заинтересован от заличаването на разликата. Опитът показва, че компаниите не могат сами да определят проблемите си. Една от често срещаните грешки при определянето на проблемите е, че се бъркат симптомите с проблемите. „Няма хора“, „Няма клиенти“, „Хората нямат пари“, „Персоналът ми е лош“ …… са само симптоми. За да се стигне до реалните проблеми, най-малко трябва да се запитате няколко пъти „Защо?“

Когато сте установили проблемите, които Ви пречат, е нужно да се запитатe: „Кое е тясното ни място?“ или „ Решаването на кой от тези проблеми ще има най-добър ефект за бизнеса ми и неговото представяне?“. Дали ще закупите обучение или ще закупите проектна консултантска услуга, която да Ви помогне през целия процес, решавате Вие. Но е важно да знаете своето „тясно място“ и фокусът Ви да бъде насочен към него. Няма значение дали това е мотивацията на хората, комуникационна и овластяваща политика, Lean трансформация или търговска политика, ако не направите интервенция в „тясното място“, няма да получите положителен резултат за бизнеса си.

Цели и резултати

Едно от най-важните неща при работата с консултант е да се уточнят и управляват очакванията. Двете страни трябва да са напълно наясно по какъв проблем се работи, какви са целите и какви резултати ще получи клиентът, когато целите бъдат постигнати.

Съществуват два вида резултати от дейността на консултанта: вътрешни и външни. Вътрешните са тези, които клиентът усеща и дефинира от предоставянето на услугата. Това е неговото усещане от взаимодействието с консултанта. Външните резултати са тези, които компанията ще получи при изменение и подобрение на бизнеса си. Външните резултати не трябва да се чакат по принцип, те трябва да са измерими и много добре дефинирани. Много често обаче, особено когато се закупуват обучения и те са вълнуващи, организирани са ролеви игри и т.н., служителите се съпротивляват да отидат. Защо се получава това? Защото не е бил идентифициран реалният проблем, интервенцията не е била насочена към „тясното място“ и получената услуга няма да промени нищо в представянето на фирмата. Придобитите знания, процеси или решения ще стоят „запушени“ от реалния проблем, няма да се приложат и ще се загубят във времето.

Разходът за услугата

„Знаете ли защо „капиталът“ и „неразпределената печалба“ са в пасива на баланса на фирмата?“ казваше моят преподавател по финанси. „ Защото те са задължения към собствениците.“ Каквито и да са източниците на паричните средства в компанията, те са в пасива и са дължими от нея. От тази гледна точка мениджърите, пък били те и собственици на капитала, трябва с тях да закупят активи, които пък да носят стойност за компанията. Същото важи и за закупването на външни услуги, в случая – консултантски. Няма значение какъв е консултантският хонорар, важното е да сте наясно каква точно стойност услугата може да донесе на Вашата компания.

Работата

Има много възможности, за да се постигне даден резултат. Когато договаряте консултантска услуга, има различни начини, по които един консултант може да я изпълни. Това са „експерт“, „лекар – пациент“, „консултиране на процеса“.

Експерт“: клиентът може много добре да дефинира какво иска от консултанта и е отговорен за това, той му поръчва да направи някаква експертиза и може да я използва така, както намери за добре.

При услугата „лекар – пациент“ консултантът поема ролята да идентифицира проблема, да намери причините, да разработи решение и да помогне за внедряването му.

Третият тип „консултиране на процеса“, който смятам за най-ефективен, се основава на това, че всичко е в ръцете на клиента, а консултантът се явява като ръководител и фасилитатор на процеса. При него могат да се използват коучинг подходи и взаимоотношения. Той се характеризира с интензивно участие на служителите на клиента, но е по-евтин и по-ефективен в дългосрочен план. Възможни са смесени подходи и всичко зависи от това как са дефинирани и управлявани очакванията между консултант и клиент.

Успехът

Възможно е успехът да не дойде веднага: това зависи от срока за внедряване, който е планиран с консултанта. За да се гарантира доброто качество на консултантските услуги, има четири основни елемента:

  1. В самото начало да се гарантира, че правилните дейности ще бъдат свършени.
  2. По време на работата да се гарантира, че дейностите се извършват правилно.
  3. В края да се гарантира, че е работата е приета правилно и оценката е удовлетворителна.
  4. След края на услугата да се продължат отношенията и да се наблюдава текущото изпълнение.

Работата с консултант може да бъде полезна и вдъхновяваща, стига да се организира по правилния начин и взаимоотношенията и очакванията да бъдат правилно управлявани.

 

Чавдар Русков

MBA, CMC, ACSTH

Тел: 088 8810 110

chruskov@bmd-bg.eu

www.bmd-bg.eu