За ангажираните в областта на консултантските услуги се говори, че работят много повече от обичайното работно време, дори и по 80 часа всяка седмица. Нови проучвания обаче показват, че като цяло консултантите са доволни от баланса между професионалния и личния си живот.

Със засилването на конкуренцията на пазара на труда много фирми търсят начини да покажат на потенциалните си служители, че могат да предложат по-добър баланс между работата и личното време. Тази тема е особено чувствителна за консултантския сектор. От една страна, консултантските услуги привличат много талантливи млади хора с предизвикателни проекти, високо интелектуални задачи и завидни придобивки, но от друга страна, тази индустрия има лоша слава що се отнася до баланса между професионален и личен живот.

Естеството на работата предполага от консултантите да могат да посветят голяма част от времето си на ангажименти, тъй като сроковете по проекти и останалите задължения създават сериозно натоварване. В резултат на това повечето управленски консултанти работят между 50 до 80 часа на седмица, за да отговарят на потребностите на клиентите, като 70% от консултантите във водещите фирми също работят повече часове от официално договорените. Към това трябва да се добави, че за консултантските фирми не е обичайно да плащат допълнително за допълнително отработени часове. Така, консултантите работят средно 9,3 часа на седмица повече от това, което им се заплаща.

На фона на тези данни ново проучване на Consulting Success показва, че консултантите всъщност са относително доволни от живота в областта на консултантските услуги. В глобално проучване с над 34 000 участници от целия свят се установява, че малко под две трети от консултантите са доволни до известна степен от кариерата си, въпреки че мнозинството от тях работят повече от стандартната 40-часова седмица.

В унисон с предходни проучвания приблизително 71% от респондентите посочват, че работят повече от 40 часа на седмица, като само 17% от консултантите казват, че работят между 30-39 часа.

И все пак, в по-голямата си част консултантите са доволни от времето, в което не са на работа. Значителен процент – 43% – от консултантите споделят, че не са доволни от времето, което имат за личния си живот, но мнозинството от участниците в проучването посочват, че са доволни от това, което имат във фирмата. Мнозинството или 99% от консултантите казват, че имат време за срещи с приятели и семейството си, като 49% посочват, че понякога се срещат с приятели и през седмицата.

Ваканциите също имат важна роля за това консултантите да са удовлетворени. Едва 4% от тях никога не ходят в отпуск, докато 20% взимат почивка на всеки три месеца. От тези, които почиват на всяко тримесечие, 40% споделят, че са „много доволни“ от живота си, което е в сериозен контраст с 11% от онези 22%, които рядко ходят на почивка.

Повечето консултанти са в добра физическа форма, което подсказва, че имат добър баланс между професионално и лично време. Мнозинството от 58% казват, че спортуват повече от един ден всяка седмица, а 19% спортуват всеки ден. Относително здрави смятат че са 44% от участниците в проучването, като 35% посочват, че са в добра форма. Що се отнася до съня, 50% от консултантите казват, че спят препоръчителните 7-8 часа на нощ, а 70% от тях са и доволни от времето, което имат за лични дейности.

Обща удовлетвореност 

Предвид всичко това повечето консултантите посочват, че са удовлетворени от работата си. Едва 32% от консултантите казват, че са малко неудовлетворени, а 8% са много неудовлетворени. В същото време, 43% казват, че са поне малко удовлетворени от работата си, а 17% са много удовлетворени.

Ако погледнем отвъд работата, 52% от консултантите споделят, че са доволни от живота си в известна степен. В същото време, 32% казват, че са много доволни от живота си. Това не означава, че не са необходими подобрения в сферата на консултантските услуги и за консултантските фирми би било препоръчително да не разчитат само на вече постигнатото по отношение на здравето на служителите си. 

Източник: Consultancy.uk

https://www.consultancy.uk/news/22389/an-analysis-of-work-life-balance-in-consulting