Все още няма коментари

Програма за обучение на европейските консултанти

Програмата за развитие на компетентностите на европейските консултанти е разработена с участието на БАУКО.

През октомври Българската асоциация на управленските консултантски организации (БАУКО) приключва изпълнението на двугодишен проект European Management Consultant – competency development programme 2015-1-L01-KA202-017065 (Европейски управленски консултант – програма за развитие на компетентностите), финансиран от програма Еразъм+. В проекта участват организации от четири страни – Полша, Дания, Нидерландия и България. 

В резултат на проекта е разработена 15-дневна програма за обучение на управленски консултанти, която обхваща всички умения в професионалната рамка на компетентностите. Програмата е насочена към управленски консултанти в различни стадии на тяхната професионална кариера, независимо от услугата, която предлагат, и сектора, в който работят. Участниците ще бъдат запознати с рамката на стандартите за компетентност на управленските консултанти, разработена на базата на рамката на компетентностите на Световния съвет на институтите по управленско консултиране (ICMCI), на който БАУКО е пълноправен член от 2001 г.

Основните опорни точки на програмата са:

  • Различните роли на консултанта
  • Управление на отношенията с клиента и заинтересовани лица
  • Сключване на договор и управление на процеса на консултиране
  • Избор на задание и управление на процесите при консултиране (правилните неща по правилния начин)
  • Работа с реални случаи.

Програмата ще отговаря на идентифицирани с предварително проучване очаквания на бизнеса по отношение на компетенциите на консултанта.

Участниците ще се научат също така как да работят систематично за личностното си развитие и разрастването на собствения си бизнес, като използват концепцията за продължаващо професионално развитие.

Допълнителна информация за проекта можете да намерите на адрес www.education4consultants.com, включително видео материали, статии, доклади и интервюта, както и възможност за търсене на консултант.