Все още няма коментари

Първият алтернативен инвестиционен фонд в България е вече факт

Първият алтернативен инвестиционен фонд в България бе регистриран и лицензиран от Комисията за финансов надзор.

Виктор Манев, СМС и съдружник в „Импетус Капитал“, разказва подробно за генезиса на индустрията на алтернативните инвестиционни фондове и нейното развитие в глобален и европейски мащаб в интервю за Bloomberg TV. Тази индустрия обхваща огромни ресурси: например, активите под управление на такива фондове в Европа в началото на 2018 г. възлизат на малко над 1,6 трилиона евро.

От гледна точка на България, новият фонд поставя началото на регулираната индустрия в страната. Стратегията му е насочена към растящи, иновативни, износноориентирани български частни компании.

„Нормално е в добре развиващи се български предприятия да се постига двуцифрен ръст на година на приходи от продажби и доходност,“ отбелязва Виктор Манев.

Фондът на практика е насочен към 70% от българската икономика: информационни технологии, компютърни науки, модерна търговия, производство на бързооборотни стоки, логистика, транспорт – всички сектори, които движат българската икономика и са в сериозен растеж с експортна ориентация.

За повече подробности вижте цялото интервю с Виктор Манев за Bloombergtv.bg.