Все още няма коментари

От консултанти за консултанти

Постиженията през изминалата година показват, че подходът „от консултанти за консултанти“ се очертава като ефективен начин за взаимно подпомагане на професионалното развитие на членовете на БАУКО. Ето защо, на 16 януари, по време на първата среща на Асоциацията през 2020 г., темата зае водещо място.

Членовете споделиха предварително по какви теми биха искали да предадат и/или да придобият знания и опит. В резултат, бяха направени и обсъдени общо 23 предложения. Темите, към които бе проявен най-висок интерес ще бъдат представени под формата на обучения или събития през следващите месеци.

Индивидуалните успехи се превърнаха в още един стимул сред консултантите. Мнозина разказаха за свои успешни проекти и навлизането в нови пазарни ниши.

Участниците поздравиха Гергана Мантаркова за избирането й за член на Борда на Международния съвет на институтите по управленско консултиране (CMC Global). БАУКО, като част от глобалната консултантска общност в 51 държави и повече от 64 000 членове, ще има възможност да работи още по-активно за утвърждаване престижа на консултантската професия.

Следвайки традицията, разговорите продължиха в неформална обстановка на чаша вино.