Все още няма коментари

Облачни ERP системи в България

Balkan Services, член на БАУКО, открояват ключови моменти относно облачните ERP системи в България в своя блог.
За пет години общата печалба на компаниите в България, които управляват бизнеса си с ERP система, се е увеличила с 276%. Към края на 2020 г. няма индустрия в страната, в която да няма организация с работеща ERP система.

За периода 2016-2020 г. почти два пъти повече компании са инвестирали в облачни ERP системи, в сравнение с предходния период.

Нарастващата тенденция за преминаване към облачни ERP платформи се обуславя от 5 ключови предимства:

  • Не изискват голяма инвестиция в IT инфраструктура;
  • Не обуславят нужда от голям брой IT специалисти;
  • Позволяват работа от всяко място и по всяко време;
  • Предоставят висока степен на сигурност;
  • Осигуряват бърз достъп до данни.

Кои са топ 3 индустриите, които управляват бизнеса си с облачни ERP системи, най-важните фактори при избор на партньор по внедряване и прогнозите за развитие на облачните системи в България?

Отговорите на тези и още въпроси вижте в пазарния анализ в блога на Balkan Service.