Все още няма коментари

Максимизиране на ползите от ERP – как го правят големите компании?

ERP (Enterprise Resource Planning) системите са задължителни за всички компании, които искат да управляват фирмените си ресурси по ефективен начин. ERP e софтуер за цялостно управление на бизнеса, който автоматизира и оптимизира всички ключови процеси в организацията.

Опитът показва, че сред най-често срещаните предизвикателства пред компаниите, използващи висок клас ERP решения, е осъществяването на репортинга, тъй като анализът на данни не е основната функция на този тип платформи.

Решенията за бизнес анализи или т.нар. BI системи (от англ. business intelligence) са набор от софтуерни инструменти, които обединяват, унифицират, анализират и визуализират данни от различни вътрешни и външни източници.

С BI платформа компаниите си осигуряват бърз, лесен и навременен достъп до фирмените данни във всеки момент, което спестява време на ръководството и на ключовите служители.

Накратко казано, ERP системите събират на едно място и организират всички данни, а BI анализира тези данни и ги превръща в инструмента за далновидни управленски решения.

Какво обаче е необходимо, за да могат компаниите да ползват пълния потенциал на BI? Какво трябва да съобразят и как да подходят?

Вижте подробности в анализа на Balkan Services, член на БАУКО.