Все още няма коментари

Консултантско съдействие за изграждане на търговска стратегия

Фирмата „Анадър Пойнт Адвайзърс” (АПА), която се ръководи от Любомир Гетов, член на БАУКО, през 2019 г. бе одобрена и включена в консултантската мрежа на Европейската банка за възстановяване и развитие в България. В това си качество АПА реализира пилотен проект за консултантско съдействие на тема „Подобряване работата на търговски отдел и изграждане на търговска стратегия“. Той бе осъществен във фирмата „Анимекс“, един от лидерите в областта на търговията със земеделска техника и инвентар.

Основните цели на проекта включват:

  • Увеличаване на пазарния дял на компанията
  • Повишаване на оборота и рентабилността
  • Постигане на по-голяма ефективност на търговския отдел.

Като финал на дейностите по проекта с помощта на консултантите е разработено детайлно предложение за маркетингова стратегия. Следването на предложените подходи и реализирането на дейностите, касаещи изпълнението на препоръките, ще доведат до постигане на поставените цели.