Все още няма коментари

Комуникациите: акцент в работата на БАУКО

БАУКО създава нова постоянна Група по комуникациите, която ще подкрепя Асоциацията и членовете в усилията им за достигане до съответната аудитория чрез разнообразни информационни канали.

Групата се състои от специалисти по маркетинг, комуникации и връзки с обществеността от фирмените и индивидуални членове на Асоциацията.

Чрез своя професионализъм Групата ще подпомага БАУКО в усилията ни за:

  • утвърждаване на консултантския бизнес като важна част от българската икономика сред широк кръг от целеви групи
  • демонстриране на това с какво се отличават професионалните консултанти и как добавят стойност за клиентите
  • споделяне и прилагането на ефективни съвременни средства и подходи за комуникация.

Първите членове на новата група са:

  • Проф. д-р Бистра Василева, СМС
  • Искра Цонева, „Брайт Консултинг“
  • Радост Маринова, „Балкан Сървисис“
  • Мирослава Тодорова, „Еф Си Джи Поввик“
  • Деница Янкова, екип на БАУКО

Пожелаваме успех на колегите!