Онлайн среща на БАУКО

Event details

  • понеделник | 23.03.2020
  • 15:00

Във времена на несигурност и рязко променяща се среда от мерките за овладяване на COVID-19 всички ние полагаме усилия да се адаптираме към промените в личен и професионален план. Разбира се, на първо място е грижата за безопасността и здравето.

Ограниченията и предизвикателствата мигновено промениха начина ни на работа и несъмнено, ще окажат дългосрочно въздействие върху консултантската професия. Клиентите ни, от друга страна, са изправени пред множество проблеми и ще имат необходимост от съдействие, за да стабилизират и разрастват бизнеса си, когато пазарите се нормализират.

Сега повече от всякога трябва да бъдем проактивни, да споделяме информация и да учим един от друг. В БАУКО се ангажираме да предприемем конкретни стъпки за да се подкрепяме в трудностите и възможностите пред нас.

Каним Ви да обменим идеи в онлайн дискусия.

Кога: 23 март 2020 г., 15:00 часа

Регистрация: Можете да се регистрирате на имейл bamco@bamco.bg.

Събитието е само за членове на БАУКО.