Предоставяне на високо качество и изграждане на доверие: акредитирано обучение по ISO 20700

Event details

 • вторник | 03.08.2021
 • Цял ден
 • Новотел София, бул. „Цариградско шосе“ 115

Имаме удоволствието да Ви представим информация във връзка с предстоящото обучение, организирано от БАУКО и акредитирано от ICMCI.

ISO 20700: Указания за консултантски услуги за управление има за цел да помогне на доставчиците на услуги по управленско консултиране и техните клиенти да подобрят прозрачността и разбирането на консултантските ангажименти, за да постигнат по-добри резултати.

Правилното прилагане на този международен стандарт дава възможност на консултантите да намалят риска, свързан с ангажименти за управленско консултиране, да допринесат с ценни експертни познания за развитието и/или промяната на организациите и да предоставят по-висока стойност на клиентите.

ISO 20700 се прилага за всички доставчици на услуги по управленско консултиране независимо от размера или областта на работа.

Защо препоръките на ISO 20700 са важни за Вас?

На базата на добри практики от сектора на управленското консултиране ISO 20700 включва препоръки и насоки да подобрите договарянето, изпълнението, приемането на резултатите и приключването на услугите по управленско консултиране.

Kато се придържат към този международен стандарт, и клиентите, и управленските консултанти ще могат ясно да разбират стандартната рамка на управленско консултиране и непрестанно да подобряват своите бизнес взаимоотношения.

Усвояването и системното прилагане на стандарта ще Ви помогнат да подобрите качеството на предоставяните услуги и да укрепите професионалната си репутация.

Какви са ползите от обучението?

Този курс е предназначен за консултанти с опит и може да Ви донесе множество ползи:

 • Ще имате уникална възможност да съчетаете практически умения с разбиране на ISO стандарта за професията
 • Ще научите техники и добри практики за ефективно предоставяне на услуги по управленско консултиране
 • Ще развиете способност за по-добро разбиране за потребностите на клиентите и предоставяне на по-голяма стойност за тях
 • Ще можете да управлявате рисковете и да осигурявате по-предвидими резултати при консултантските ангажименти
 • Ще постигнете подобряване на качеството, професионализма и етичното поведение на Вашите екипи
 • Ще използвате ISO 20700 за подобряване на разбирането и видимостта от страна на клиентите за ползите за тях от консултантските услуги
 • Ще бъдете готови за клиенти, които искат стандартът да се прилага
 • Ще повишите своята увереност и конкурентно предимство в международен план
 • Ще се подготвите за придобиване на квалификацията Certified Management Consultant (СМС)
 • Ще имате потенциален маркетингов инструмент, който показва спазване на стандарта и Ви отличава от други консултанти.

Какво получавате?

 • Контролен списък с въпроси за самопроверка по ISO 20700 за малки, средни и големи проекти
 • Сертификат за преминато обучение, издаден от Международния съвет на институтите по управленско консултиране (ICMCI или CMC Global) и БАУКО
 • Лого на обучен по ISO 20700, което можете да ползвате в лична комуникация и рекламни дейности
 • Включване в списъка с обучени консултанти на уебсайта на CMC Global (по желание).

Нашите експертни познания

Основните материали за обучението са разработени от ICMCI и са допълнени въз основа на богатия опит на водещия обучението Гергана Мантаркова, акредитиран лектор от ICMCI.

Такса за участие

Таксата за участие включва учебни материали, обяд и кафе паузи, издаване на сертификат и специфични допълнителни намаления:

240 лв. с ДДС на участник, който не е член на БАУКО
150 лв. с ДДС на участник за членове на БАУКО
20% намаление за всеки следващ участник в обучението от една компания
20% намаление от таксата за сертифициране като СМС, в случай че участникът започне процедурата в рамките на шест месеца.

Можете да заплатите таксата за участие по банковата сметка на БАУКО:
IBAN BG58 BPBI 7940 1043 3518 01
BIC BPBI BGSF
Юробанк И Еф Джи

Регистрация за обучението

Моля, потвърдете участието си на имейл bamco@bamco.bg

Срок за регистрация: 30 юли 2021 г.

Очакваме Ви!