Международен ден на управленските консултанти

Event details

  • четвъртък | 02.06.2022
  • 15:00

Консултантската общност отбелязва Международния ден на управленските консултанти всяка година в първия четвъртък на юни.

Този ден е възможност да се обърне специално внимание на професията на консултанта, на ценностите, които обединяват консултантите по света, и на приноса на консултантите не само за успеха на клиентите, но и за развитието на обществото като цяло.

Включете се в уебинара на ICMCI на 2 юни от 15:00 часа, на който ще бъдат представени новости от глобалното консултантско семейство, със специални акценти:

  • Обзор от Робърт Боденстийн, председател на ICMCI
  • Обръщение от Али Бадарнех, Организация на ООН за промишлено развитие
  • Представяне на Рамката на компетентностите от Селал Сескин, председател на Комисията по професионални стандарти на ICMCI
  • Развитие на инициативата „Бъдещето на консултирането“ от Гергана Мантаркова, член на Борда на ICMCI
  • Национален индекс на консултантските услуги за 2022 година

За регистрация: https://bit.ly/3xDeNZ0