Да бъдете част от консултантския елит! Защо не? Обучение „Как да се сeртифицирам като СМС“

Event details

  • сряда | 15.12.2021
  • 16:30
  • 0888420911

Квалификацията „сертифициран управленски консултант“, на английски език „certified management consultant“ или CMC, е глобален еталон за компетентност, обективност, независимост и професионализъм в управленското консултиране. Като притежатели на квалификацията СМС консултантите стават част от общност от доказани професионалисти, която способства за обмен на ценни знания и опит.

Как можете да станете част от елита в управленското консултиране?

Българската асоциация на управленските консултантски организации (БАУКО) Ви дава възможност да се запознаете с правилата за сертифициране и придобиване на квалификацията СМС в онлайн събитие на 15 декември 2021 г. (сряда) от 16:30 часа. 

Ще научите всичко за актуалните изисквания и оформянето на документите от водещи консултанти в областта на мениджмънта, които са и членове на Комисията по обучение и сертифициране на БАУКО:

  • проф. д-р Бистра Василева СМС
  • доц. д-р Васко Василев СМС
  • Юлиан Узунов СМС

Как да се включите?

Участието в събитието е безплатно, като е необходима предварителна регистрация на имейл bamco@bamco.bg, след което ще получите линк за включване.