Виртуална среща: Разговор за интелигентната автоматизация с Аурелия Костаке, съдружник в EY

Event details

  • понеделник | 14.03.2022
  • 14:00

От името на платформата на младите консултанти към ICMCI, позната под името Форум на бъдещите лидери, имаме удоволствието да отправим покана да се включите в следващото виртуално издание на поредицата разговори с лидери FLF Conversations, в която те споделят тенденции в своята работата и различни аспекти на управленското консултиране.

На 14 март 2022 г. (понеделник) от 14:00 часа ще имате възможност да чуете Аурелия Костаке, съдружник в EY, която ще навлезе в подробности за интелигентната автоматизация:

  • Как трансформацията и интелигентната автоматизация засягат клиентите?
  • Кои поуки ще ни помогнат за успешно реализиране на проекти за интелигентна автоматизация?
  • Как новите технологии променят консултантския пазар?

Разговорът ще се води от Аделуин Холдър CMC, член на Форума на бъдещите лидери.

Моля, регистрирайте се за участие: https://bit.ly/3CqbCnL

За гост презентатора

Аурелия Костаке ръководи направлението „Интелигентна автоматизация“ на EY за региона на Европа, Близкия Изток, Индия и Африка.

Има обширен опит в областта на дигиталната трансформация в големи организации, като е водила множество мащабни инициативи както в Румъния, така и в международен план.

Като професионалист, насочен към бъдещето, Аурелия Костаке се стреми да предоставя иновативни решения, които интегрират технологии, за да осигурят нови възможности за растеж. Прилага холистичен подход към бизнес трансформацията на клиентите.

За фасилитатора

Аделуин Холдър е сертифициран управленски консултанти (СМС) и мениджър по проекти с опит в сферите на проектиране, строителство, бизнес и управление на проекти, както в частния, така и публичния сектор в Тринидад и Тобаго, Карибския регион и Северна Америка.

Основава и ръководи „Икигай Консълтинг“ със стремежа да осигурява на клиентите независими технически консултации, важни и навременни решения на базата на данни на всеки етап от развитието на проекта.

За Форума на младите лидери на ICMCI

Форумът на младите лидери на ICMCI обединява млади консултанти от целия свят в целенасочени усилия за активизиране на разговора за бъдещето на управленското консултиране. Той дава платформа за обмен на гледни точки за професията и за изграждане на знания в полза на клиентите и консултантите, като участниците създават силна международна мрежа и развиват лидерски умения в глобалния свят.