Все още няма коментари

Дигиталната трансформация: от възможности към реалност

Дискусия

Първата по рода си дискусия „Дигиталната трансформация: от възможности към реалност“, организирана от БАУКО с подкрепата на Майкрософт и KPMG, събра заедно консултанти и дигитални компании в София на 28 май.

Участниците обсъдиха какви са практическите измерения на „големите данни“ и новите технологии, как те могат да се използват за подобряване на бизнес резултатите и каква е ролята на консултантите в прилагането им.

„Технологиите са нишката, която преминава през всичко, което правим. И тъй като БАУКО подпомага развитието на професията управленски консултант като професия, която има важно значение за постигането на икономически и социални успехи, като един от приоритети ни се наложи дигиталната трансформация,“ сподели Гергана Мантаркова, председател на БАУКО и управляващ съдружник на KPMG в България, при откриването на събитието. „Интересен е фактът, че според най-новото проучване на KPMG сред 1300 бизнес лидери в различни индустрии и държави дигиталната трансформация се персонализира. Повече от 70% от тях посочват, че се ангажират лично да преведат организациите си през този процес.“

На въпрос за нагласите в България Гергана Мантаркова изтъкна, че много от българските компании са отворени към приемане на новостите. Например, със своите клиенти KPMG обменя информация чрез колаборативно виртуално работно пространство в защитена онлайн среда.

Калин Димчев, изпълнителен директор на Майкрософт Балкани, подчерта, че дигитализацията е част от развитието на всеки един бизнес, независимо от големината, индустрията или сферата на работа. „Важно е, че лидерите осъзнават, че трансформацията не е една стъпка. Независимо от това какво решение е взето днес, то динамиката ще изисква в период между 12 до 18 месеца то да бъде адаптирано и променяно в постоянно развиващата се среда.“

Христо Хаджичонев, съосновател и изпълнителен директор на А4Е, се спря на това какво точно са „големите данни“, как се използват и с какво помагат на бизнеса. Той очерта три начина за внедряване на технологиите в дадена организация със съответните предимства и недостатъци. Това спомогна за изясняване на ролята на консултанта в процеса като страната, която познава възможностите на технологиите и може да предложи подходящи сценарии на своите клиенти.

Примери за добри практики даде Владимир Рашев, управляващ съдружник на Balkan Services, който коментира възможни начини за взаимодействие между клиенти, консултанти и дигитални компании.

Ема Попова, продуктов специалист в Майкрософт, описа промяната на работната среда вследствие прилагането на новите технологии, които осигуряват средства както за ангажиране на клиентите, така и за приобщаване на служителите.

В дискусията се включиха участници в събитието, които споделиха гледни точки към дигиталната трансформация в частния сектор и държавните институции, включително образование и отбрана.