Дейност

Основана през 2014 година, компанията осъществява стратегическо консултиране и съдейства на клиентите си да подобрят резултатите си посредством разширяване в международен план и установяване на нови партньорства.

Компанията предлага услуги в следните области: навлизане на пазара; търсене на партньори; развитие на бизнес възможности; създаване на дружества; подкрепа при инвестиции; продажби.

Сред международните клиенти на „Стратиджик Мениджмънт Кънсълтинг“ ЕООД са финландски компании от различни сектори, както и базирани в САЩ фирми, които търсят възможности за партньорства в Източна Европа.

Изпълнителен директор на „Стратиджик Мениджмънт Кънсълтинг“ ЕООД е Стоян Недев.

Повече информация за компанията ще намерите на адрес: http://www.sm-consulting.bg/Стоян Недев
Изпълнителен директор

София 1784
ж.к. Младост 1, бл. 53, офис 3
Тел. +359 889 713 585
contact@sm-consulting.bg
www.sm-consulting.bg/