Дейност

„Ню Ай” АД е консултантска компания, предоставяща от 1995 година услуги в областта на проектното и управленско консултиране. Основният ни опит и експертиза са в изпълнение на проекти за предоставяне на техническа помощ на структури на държавната администрация на местно, регионално и централно ниво и консултантски услуги за бизнеса за достъп до публично финансиране.

Мисията ни е да идентифицираме и реализираме устойчиви решения за нашите клиенти.

Вярваме, че можем да бъдем отговорни в привличането и управлението на средства от европейските структурни и инвестиционни фондове и други донорски програми и чрез разработените проекти да допринасяме за развитието на нашите клиенти и партньори.

Нашите основни принципи на работа при реализиране на проекти:

  • Идентифицираме релевантния източник на финансиране
  • Оценяваме и комуникираме с клиента възможните рискове
  • Намираме оптималното решение и структурираме проекта с оглед нуждите на клиента
  • Подкрепяме клиента при законосъобразното и ефективно изпълнение на проекта
  • Поставяме фокус върху резултата и ефекта
  • Държим сметка за процеса на текущ и последващ мониторинг

 Емилия Желева
Изпълнителен директор

София 1000
ул. “Парчевич” 27
Тел. 02 937 66 00
Факс 02 937 66 25
new-i.com