Дейност

Корпоративни стратегии и организационно развитие; Маркетинг и корпоративни комуникации; Икономически и екологични изследвания; Управление на проекти; Финансови и административни системиВиктор Манев
Управител

София 1404
ул. „Шарл Шампо“, бл. 18,
вх. А, ет. 1, ап. 1
Тел. +359 2 953 3621
Тел. +359 2 953 3627
viktor.manev@mmconsult.biz