Дейност

Основана през 2001 г. компанията е сред лидерите на българския пазар, които предлагат интегрирани решения и услуги в областта на организационното развитие и управлението на хора.

„Интернешънъл Хюмън Рисорсиз“  е изключителен консултант в България по методологията Investors in People, която представлява инструмент за подобряване на бизнес дейностите и постигане на глобално ниво на качество и резултати. Методологията осигурява най-успешната и гъвкава рамка за устойчив бизнес успех чрез хората. Компанията предлага и последващи консултантски услуги в сферата на управление и развитие на хората, както и обучения за постигане на бизнес успех и акредитация по стандарта. 

Основните дейности на компанията включват разработване и внедряване  на лидерски компетентности модели, дизайн и провеждане на центрове за оценка и развитие, лидерски академии, академии за развитие на талантите, HR академии и подходящи системи за управление на дейността. IHR реализира проектите си чрез авангардни решения и иновативни практики, като измерва успеха си с постиженията на организациите и техните лидери.

Повече от 15 години „Интернешънъл Хюмън Рисорсиз“ ЕООД провежда сертификационни програми  на водещи британски институти: Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD), Chartered Institute of Marketing (CIM), Chartered Institute of Procurement and Supply (CIPS).

Управител  на „Интернешънъл Хюмън Рисорсиз“ е Невена Цачева. Тя е водещ     консултант по проекти в български и международни компании.  

Повече информация за компанията ще намерите на нейния уебсайт.Невена Цачева
Управител

София 1000
ул. "Мальовица" 1, ет. 2
Тел. +359 2 434 10 93
Тел. +359 2 858 87 16
office@ihr.bg
www.ihr.bg