Дейност

От създаването си през 2008 г. „Ин Маркетинг“ се утвърждава като консултантска компания в областта на разработването и управлението на европейски проекти, пазарни анализи и маркетингови стратегии.

Фирмата предлага пълно консултантско обслужване за кандидатстване, изпълнение и отчитане на проекти по всички оперативни програми на Европейския съюз и по редица други програми с европейско, национално и друго донорско финансиране. Има дългогодишен опит в разработването на маркетингови изследвания и стратегии за български и европейски пазари, както и пазарни анализи и предпроектни проучвания във всички сфери на икономиката.

„Ин Маркетинг“ е основана и се управлява от Андрей Лалов.

Андрей Лалов
Управител

София
ул. "Позитано" 9,
вх. А, ет. 4, офис 14
office@inmarketing.bg
www.inmarketing.bg