София 1000
Ул. “Любен Каравелов” № 1, ет. 1
Тел. 981 5157, 981 5167
Факс 981 51 64
e-mail: office@essbg.com

Управител Цанка Бончева

Дейност: 
Бизнес оценки; Изготвяне на бизнес планове; Финансови анализи; Преструктуриране; Управленско консултиране; Екоодит; Концесионни анализи; Експертизи; Независим строителен надзор