София, ул. „Пиротска” № 12 
Адрес за кореспонденция: гр. София, 1113, ул. „Райко Алексиев“ 46A, ап. 3
тел: 02 / 971 29 22
info@cibolabg.com 
www.cibolabg.com

Управител Димитър Манов

Дейност:
Финансови и управленски консултации на проекти по Европейски Програми; Консултиране в областта на енергийната ефективност и недвижимите имоти; Изготвяне на пазарни и маркетингови проучвания и стратегии за експанзия